Biuletyn Informacji Publicznej CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE

Statuts prawny

Centrum Kultury i Sztuki jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, wpisaną do rejestru instytucji kultury nr RIK 11 i posiada osobowość prawną. Osobą zarządzającą instytucją kultury i reprezentującą jest dyrektor.

 

Uchwała nr XXIX/586/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Statut - tekst jednolity.

Informacje

Autor: CKiS Konin

Data utworzenia: 2016-10-24 17:05:04

Autor ostatniej zmiany: CKiS Konin

Data ostatniej zmiany: 2016-10-25 17:52:34 (historia zmian)